Payment Icon

Tuwo (5 lbs / 2.23Kg) - Ola Ola

  • Product Name:Tuwo (5 lbs / 2.23Kg) - Ola Ola
  • Item Code:op-fo-us-tuwo-ola2-2-3k
  • Price:$11.63
  • Quantity:

Product Description

Tuwo (5 lbs / 2.23Kg) by Ola Ola. Maize flour for making your staple Tuwo